Her kommer info. vedr. LU Generalforsamling 2023

Generalforsamling onsdag 10. maj, kl. 19-21
i LGF-huset, Godsbanevej 19.

Spisning starter kl. 18.


Tilmelding til spisning senest onsdag 3. maj ved Mette Agger Weibel, 2119 0804.

Del siden