Hvem er vi??

Her er instruktører og tanter for sæsonen 2022-2023

Anne Krogh Jessen - rytme
 
Kamma Refstrup Lilleøre - rytme
 
Anders Nikolajsen - Spring
 
Thomas Høje - Spring
 
Jonas Agger Weibel - Spring

 

Mette Agger Weibel - Tante 2119 0804